Parent Lineage
Cold Spring Mountain:  7,054' AZ 594' Rise
DepthParentElevationProminenceState
Big Lue Mountains (HP)7,147' 887' AZ
Maverick Hill7,488' 1,348' AZ
Brushy Mountain7,620' 2,332' NM
1029310,293' 313' NM
Sacaton Mountain10,658' 1,318' NM
Whitewater Baldy10,895' 3,545' NM
Escudilla Mountain10,912' 2,382' AZ
Baldy, Mount11,420' 4,745' AZ
Chicoma Mountain11,561' 4,291' NM
10 Chama Peak12,021' 1,281' CO
11 Banded Peak12,778' 1,313' CO
12 Snow Benchmark12,815' 715' CO
13 1288712,887' 1,578' CO
14 Summit Peak13,300' 2,760' CO
15 Rio Grande Pyramid13,821' 1,881' CO
16 Jagged Mountain13,824' 964' CO
17 Sunlight Peak14,059' 399' CO
18 Windom Peak14,087' 2,187' CO
19 Uncompahgre Peak14,309' 4,242' CO
20 Harvard, Mount14,420' 2,360' CO
21 Massive, Mount14,421' 1,961' CO
22 Elbert, Mount14,433' 9,093' CO
23 Whitney, Mount14,494' 10,079' CA
Green = More Prominent Parent

Immediate Children:
#ChildElevationProminenceState
Sunset Peak6,980' 1,200' AZ
Brushy Mountain6,495' 555' AZ
64676,467' 407' AZ
White Peaks, North6,002' 582' AZ
Lightning Mesa5,862' 242' AZ
Burnt Stump Mesa5,742' 42' AZ
Dix Mesa5,548' 368' AZ


Home Index