Parent Lineage
Gray Point:  5,210' UT 20' Rise
DepthParentElevationProminenceState
Hogan Mesa5,692' 652' UT
White Mesa5,850' 580' UT
Toh Atin Mesa6,632' 802' AZ
Pastora Peak9,407' 2,707' AZ
94609,460' 720' AZ
94669,466' 1,039' AZ
97789,778' 518' AZ
Roof Butte9,820' 3,170' AZ
Alegres Mountain10,229' 2,379' NM
10 Escudilla Mountain10,912' 2,382' AZ
11 Baldy, Mount11,420' 4,745' AZ
12 Chicoma Mountain11,561' 4,291' NM
13 Chama Peak12,021' 1,281' CO
14 Banded Peak12,778' 1,313' CO
15 Snow Benchmark12,815' 715' CO
16 1288712,887' 1,578' CO
17 Summit Peak13,300' 2,760' CO
18 Rio Grande Pyramid13,821' 1,881' CO
19 Jagged Mountain13,824' 964' CO
20 Sunlight Peak14,059' 399' CO
21 Windom Peak14,087' 2,187' CO
22 Uncompahgre Peak14,309' 4,242' CO
23 Harvard, Mount14,420' 2,360' CO
24 Massive, Mount14,421' 1,961' CO
25 Elbert, Mount14,433' 9,093' CO
26 Whitney, Mount14,494' 10,079' CA
Green = More Prominent Parent


Home Index