Parent Lineage
9620:  9,620' NM 280' Rise
DepthParentElevationProminenceState
98789,878' 338' NM
San Mateo Mountain10,145' 652' NM
Vicks Peak10,252' 1,432' NM
West Blue Mountain10,336' 3,146' NM
Escudilla Mountain10,912' 2,382' AZ
Baldy, Mount11,420' 4,745' AZ
Chicoma Mountain11,561' 4,291' NM
Chama Peak12,021' 1,281' CO
Banded Peak12,778' 1,313' CO
10 Snow Benchmark12,815' 715' CO
11 1288712,887' 1,578' CO
12 Summit Peak13,300' 2,760' CO
13 Rio Grande Pyramid13,821' 1,881' CO
14 Jagged Mountain13,824' 964' CO
15 Sunlight Peak14,059' 399' CO
16 Windom Peak14,087' 2,187' CO
17 Uncompahgre Peak14,309' 4,242' CO
18 Harvard, Mount14,420' 2,360' CO
19 Massive, Mount14,421' 1,961' CO
20 Elbert, Mount14,433' 9,093' CO
21 Whitney, Mount14,494' 10,079' CA
Green = More Prominent Parent


Home Index